KENNIS VAN ZAKEN

“bij kritische bedrijfssituaties”


 

 

 

 

DIENSTEN

"Suez Corporate Strategy is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden. Loopt uw omzet terug? Neemt de crediteurendruk ongezonde vormen aan? Niet meer in staat uw belastingverplichtingen tijdig na te komen? Heeft uw bank uw dossier overgedragen aan Bijzonder Beheer? Allemaal situaties wanneer een telefoontje naar Suez Corporate Strategy het begin van de oplossing kan zijn"

CORPORATE RECOVERY

De specialisten van Suez hebben de doelstelling om bij alle recovery trajecten een faillissement proberen te vermijden. Een doorstart middels een zogenaamd technisch faillissement lijkt vaak de makkelijkste weg.

CORPORATE FINANCE

Wanneer het even niet meezit is het een kunst de juiste financiële of strategische partner te vinden, die de toekomst van de onderneming veilig kan stellen. Juist op dit punt weten wij ons te onderscheiden.

BEDRIJFSSTRATEGIE

Suez Corporate Strategy kijkt bij een doorstart of recovery traject niet alleen naar de financiële problemen en de daarbij te bedenken oplossingen. Want als dat het enige is, komen op termijn de problemen vanzelf weer om de hoek kijken.

FINANCIEEL DASHBOARD

Wij hanteren door ons zelf ontwikkelde modellen, die telkens aangepast kunnen worden aan de specifieke structuur van een bedrijf.

KOSTENBESPARINGSPROGRAMMA'S

In veruit de meeste gevallen heeft het zittende management het beste inzicht in de markt en verkoopmogelijkheden. De (vaste)kostenstructuur van een onderneming krijgt vaak aanmerkelijk minder aandacht dan de verkoop.

FRAUDE ONDERZOEK

Suez Corporate Strategy voert onderzoeken uit naar financiële en administratieve fraude binnen ondernemingen. Het onderzoek is hands-on, maar wel met de nodige takt en vertrouwelijkheid.

CORPORATE RECOVERY

CORPORATE RECOVERY

De gemiddelde ondernemer heeft in zijn loopbaan al vele hobbels moeten nemen..

Vaak waren deze van commerciële aard Wanneer het echter gaat om teruglopende rendementen of zelfs verlies gedurende meerdere jaren, dan komt men op onbekend terrein. Dán is het zaak zich tijdig bij te laten staan door specialisten.De specialisten van Suez hebben de doelstelling om bij alle recovery trajecten een faillissement proberen te vermijden. Een doorstart middels een zogenaamd technisch faillissement lijkt vaak de makkelijkste weg. Hierbij wordt naar onze mening voorbij gegaan aan de vele nadelen en risico’s die met deze route gepaard gaan. Denk hierbij aan het verlies van vertrouwen bij afnemers en leveranciers, onzekerheid bij medewerkers en tegenwoordig ook steeds vaker het wegvallen van de financiering van de bankier.

Ons commitment ligt bij de continuïteit van de onderneming. Al onze financiële, juridische en bedrijfskundige expertise wordt voor dit doel aan gewend.


 • Het ten uitvoer brengen van financieel-juridische-fiscale herstructureringen

 • Saneringen en uitvoering van (personele) reorganisaties

 • Het voorkomen van een faillissement of indien onvermijdelijk, het realiseren van een doorstart

 • Het voorbereiden van een Pre-pack

 • Verregaande kostenreducties

 • Implementeren van strategische heroriëntaties


De partners van Suez hebben in 15 jaar tijd, meer dan 150 recovery trajecten met succes uitgevoerd.

CORPORATE FINANCE

Vanuit de recovery praktijk hebben de professionals van Suez ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames..

Wanneer een onderneming zich in een kritieke fase bevindt, is het vaak niet eenvoudig de juiste strategische beslissingen te nemen Wij zijn in staat de ratio van de emotie te scheiden en zijn hiermee het geweten van de ondernemer.

Wanneer het even niet meezit is het een kunst de juiste financiële of strategische partner te vinden, die de toekomst van de onderneming veilig kan stellen.

Juist op dit punt weten wij ons te onderscheiden.

 • Adviseur bij koop- en verkoop van bedrijven en bedrijfsonderdelen

 • MBO’s en MBI's

 • Participaties via een breed netwerk van formals en informals

 • Financiële herstructurering (suezfinance.nl)

feature1

BEDRIJFSSTRATEGIE

BEDRIJFSSTRATEGIE

Iedere onderneming heeft een bedrijfsstrategie nodig..

En die bedrijfsstrategie moet helder zijn en compact weergegeven kunnen worden Want als die kenmerken missen, is het voor de organisatie moeilijk juiste richting te vinden. Lastig voor medewerkers, onduidelijk voor klanten en de leiding kan verkeerde keuze maken.

Indien een onderneming zich door een recovery fase probeert te worstelen, is het zaak om niet alleen in financieel opzicht orde op zaken te stellen, maar ook om de strategie tegen het licht te houden, een plan te maken en dat plan ook om te zetten in concrete acties. Creëren van eenvoud dus!
Suez Corporate Strategy kijkt bij een doorstart of recovery traject niet alleen naar de financiële problemen en de daarbij te bedenken oplossingen. Want als dat het enige is, komen op termijn de problemen vanzelf weer om de hoek kijken. Voor ieder recovery traject heeft de ondernemer de plicht om de strategie te toetsen en waar nodig stappen te nemen.
Suez Corporate Strategy helpt ondernemers hands-on met het nemen van strategische beslissingen:

 • Uitwerken bedrijfsstrategie

 • Hulp bij invulling en opzet van het management

 • SWOT analyse

 • Bepalen van de positie in de markt

 • Formuleren lange termijn doelstellingen.

FINANCIEEL DASHBOARD

Iedere accountant kan uitleggen hoe belangrijk het is, dat de ondernemer beschikt over goed en actueel inzicht in de gang van zaken binnen zijn bedrijf..

Nog te vaak wordt een ondernemer pas enkele maanden na afloop van een boekjaar geconfronteerd met de resultaten van het jaar ervoor Dit biedt geen enkele bruikbare stuurinformatie voor de bedrijfsvoering zelf en kan leiden tot onaangename verrassingen.

Suez helpt ondernemers met het opzetten van een Financieel Dashboard dat wél inzicht geeft in de huidige en toekomstige positie van hun bedrijf.

Wij maken daarbij gebruik van onze jarenlange ervaring als financieel specialist, adviseur én ondernemer. Wij weten daardoor wat een ondernemer nodig heeft, om in enkele oogopslagen te zien hoe zijn bedrijf er voor staat, niet alleen nu, maar ook in de nabije toekomst.

Wij hanteren door ons zelf ontwikkelde modellen, die telkens aangepast kunnen worden aan de specifieke structuur van een bedrijf. Zo heeft het ene bedrijf een voortdurend sterk wisselende voorraad- en onderhanden werken positie, terwijl het andere geen voorraden heeft. Bij het ene bedrijf wordt onderscheidt gemaakt tussen directe- en indirecte medewerkers en wordt een strakke urenverantwoording bijgehouden, terwijl dat bijvoorbeeld bij een handelsbedrijf irrelevant is. Onze modellen worden naadloos aangepast aan de situatie van uw bedrijf.

Het Financieel Dashboard kan bestaan uit:
- Weekstaat, maar met daarin de belangrijkste liquiditeitsindicatoren en actuele commerciële en operationele informatie.
- 13-weeks liquiditeitsplanning
- Running forecast voor de komende 12 maanden

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.

feature1

Kostenbesparingsprogramma’s

KOSTENBESPARINGSPROGRAMMA'S

Bij vele, zo niet de meeste turn-around trajecten is strategie, advies en herfinanciering niet voldoende om ondernemingen weer gezond te maken..

In veruit de meeste gevallen heeft het zittende management het beste inzicht in de markt en verkoopmogelijkheden De (vaste)kostenstructuur van een onderneming krijgt vaak aanmerkelijk minder aandacht dan de verkoop. Suez werkt voor ondernemingen kostenbesparingsprogramma’s uit en zorgt ook voor de uitvoering en implementatie.

Met kleine aanpassingen, betere aanbestedingen en goede controle kunnen forse besparingen worden bereikt. Deze besparingen komen in de regel jaar-in jaar-uit terug en dragen bij aan rentabiliteit op korte en lange termijn.

Enige kosten waar verbeteringen worden behaald:

 • Financieringskosten

 • Inkoop

 • Personele kosten

 • Verzekeringen

FRAUDE ONDERZOEK

Fraude vindt bij ondernemingen plaats op diverse manieren..

Met name in en rondom de financiële administratie wordt in voorkomende gevallen grote schade veroorzaakt

Suez Corporate Strategy voert onderzoeken uit naar financiële en administratieve fraude binnen ondernemingen. Het onderzoek is hands-on, maar wel met de nodige takt en vertrouwelijkheid.

Wij leveren geen omvangrijke rapporten, maar gaan gericht te werk. Dankzij onze jarenlange expertise zijn wij in staat om signalen, die duiden op een verhoogd frauderisico, snel op te pikken en daar op te acteren.
Opdrachtgevers zijn onder andere banken en directie’s, raden van commissarissen en aandeelhouders van ondernemingen.
Vormen van fraude waar we onderzoek naar verrichten:

 • Fraude met belasting aangiften, salarisverwerking

 • Fraude met inkopen, clandestiene afspraken

 • Fraude met voorraden

 • Fraude bij de administratieve verwerking

 • Fraude met facturatie


feature1

WERKWIJZE

"De partners van Suez hebben allen een duidelijke Hands-on aanpak. Wij zijn bereid ook minder populaire standpunten in te nemen, alles in het belang van de toekomst van de onderneming en de ondernemer."

AANPAK

Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiele en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring.

ONAFHANKELIJK

Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes.

QUICK SCAN

Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

NETWERK

Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders.

AANPAK

AANPAK

Een samenwerking met de partners van Suez begint vrijwel altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Op basis van dat gesprek besluit u er voldoende aanknopingspunten zijn, waarna we de doelstelling van onze opdracht formuleren. Vaak maken we direct daarna een helder plan-van-aanpak. De partners van Suez zijn allen doorgewinterde financiele en juridische professionals, met -in alle gevallen- ook uitgebreide ondernemerservaring. Ondernemers voor ondernemers dus.

ONAFHANKELIJK

Op het gebied van het advies inzake herstructurering vraagstukken werken veruit de meest adviseurs feitelijk in opdracht van de bankier.

De ondernemer betaalt de rekening, maar de belangen van de bankier staan voorop. Suez Partners heeft reeds 10 jaar geleden gekozen voor een model waarbij alleen gewerkt wordt in opdracht van de ondernemer zelf. Duidelijk en transparant, geen achterommetjes. We onderhouden daarbij wel degelijk goede contacten met de financiers, maar dat op een gelijkwaardig professioneel niveau.

feature1

QUICK SCAN

QUICK SCAN

Wanneer u het overzicht kwijt dreigt te raken, kunnen wij u helpen om weer grip op de zaak te krijgen.

Middels een Quick Scan brengen wij in korte tijd de financiele, juridische, fiscale en bancaire situatie in beeld. Daarbij maken wij tevens een risicoanalyse om u inzicht te geven waar de mogelijke gevaren voor uw onderneming en voor u als bestuurder liggen. Wij houden niet van dikke rapporten maar geven in korte bewoordingen een krachtige analyse. Verder kijken we met u naar de toekomst door het opstellen van resultaat- en liquiditeitsbegrotingen waarmee de financieringsbehoefte van uw bedrijf haarscherp in beeld wordt gebracht.

NETWERK

De partners van Suez Corporate Strategy beschikken samen over meer dan 60 jaar ervaring.

Wij hebben juridische-, financiele- en ondernemerservaring in eigen huis. Waar nodig beschikken wij over een breed netwerk van professionals, zoals advocaten, fiscalisten, financiers en investeerders. Wanneer u dat wenst kunnen wij tenslotte ook een participatie overwegen: http://www.suezcapital.nu/

feature1

Wie zijn wij

“De partners van Suez Corporate Strategy beschikken samen over vele tientallen jaren ervaring op het gebied van bijzondere bedrijfssituaties. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek”

Fred Soers

Fred Soers

+31 629017427

Steef J. van Berkel

Steef J. van Berkel

+31 621283804

David Prommersberger

David Prommersberger

+31 646888455


SUEZ CORPORATE STRATEGY

Suez Corporate Strategy is een onafhankelijke maatschap die actief is in het adviseren van en begeleiding geven aan ondernemingen die zich in een kritische fase bevinden

 

Contact

SUEZ PARTNERS BV
Strawinskylaan 1119
1077 XX Amsterdam
Office: +31 (0)20-8200950
marketing@suez.nu

Kvk: 17105710


Suez Team
Top